herroepingsformulier

herroepingsformulier (open hier in nieuwe pagina)

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

2can.golf

Chemin de l'etoquois 511 i

7742 Herinnes, België

info@2can.golf

 

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

____________________, ____________________

Datum ____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×